Remont i budowa

Najnowsze informacje na temat budowania domów, altanek, garaży i innych tego typu budynków.

Główna

Jak obliczyć objętość budynku

Jak obliczyć objętość budynku

Jeśli chcesz obliczyć objętość budynku, powinieneś najpierw zrozumieć, jak działają jednostki. Jeśli budynek ma kształt kwadratu lub prostokąta, można obliczyć jego objętość, mnożąc powierzchnię przez wysokość. Budynek cylindryczny można obliczyć mnożąc wysokość przez powierzchnię. Oto jednostki, które są używane do pomiaru objętości:

Przedstawiamy materiał opracowany na zlecenie dobrabudowa.info.pl

Objętość

Objętość budynku to objętość sześcienna podzielona przez pole powierzchni jego odkrytej ściany. W próbie Bon znalazły się budynki od neolitycznych chat po egipskie rezydencje. Inne budynki obejmowały domy mobilne, nowoczesne domy i struktury wolnostojące. Ten eBook może być używany do odświeżenia umiejętności geometrii lub pomóc dzieciom nauczyć się obliczać objętość czegokolwiek, w tym budynków i powietrza wewnątrz nich. Ale uwaga: objętość ma znaczenie tylko wtedy, gdy budynek ma wyznaczone przeznaczenie.

Kilka badań odkryło związek między objętością budynku a jego powierzchnią ścian zewnętrznych. Jedno z badań przeprowadzone przez Bona wykazało, że w miarę wzrostu wielkości budynku, jego kształt deformuje się, aby uchwycić jak najwięcej powierzchni. Bon ustalił, że związek pomiędzy objętością V a powierzchnią ścian W wynika z zasady allometrycznej. Ponadto prace empiryczne w Cambridge i Swindon wykazały, że te dwie wielkości mają taką samą zależność. Na podstawie tych badań stosunek głębokości V/W zapewnia dokładną miarę tego, jak budynek zmienia się wraz z wielkością.

Zależność między objętością a powierzchnią można znaleźć, stosując standardowe równania euklidesowe. Na przykład stosunek powierzchni do objętości (A:V) jest równy L, a związek między polem powierzchni a objętością wynosi V/W. Jeśli objętość jest większa niż pole powierzchni, to pole jest większe. Korzystając z tych równań, możemy obliczyć objętość budynku, dzieląc po prostu jego powierzchnię przez długość. Związek powierzchni i objętości może być przydatny przy projektowaniu i mierzeniu budynku.

Jednostki

Jednostkami objętości budynku są najczęściej metr, metr sześcienny, decymetr lub litr. Metr sześcienny jest podstawową jednostką objętości w systemie metrycznym. Mnożąc te trzy pomiary razem, można znaleźć objętość stałego kształtu 3D, takiego jak sześcian. Jednostki objętości budynku są również określane jako objętości pomieszczeń, przestrzeni dachowych i piwnic.

Pierwszym krokiem w nauczaniu objętości jest nauczenie uczniów tego pojęcia. Na początek nauczyciel powinien zdefiniować objętość i sposób jej pomiaru. Następnie uczeń powinien zostać zapoznany z różnymi rodzajami jednostek objętościowych, a potem być prowadzony w ich zrozumieniu. Korzystanie z kalkulatora objętości jest doskonałym sposobem na naukę tej ważnej umiejętności i zastosowanie jej w codziennych sytuacjach. Kiedy już wiesz, jak mierzyć objętość, możesz wykorzystać wiedzę ucznia, aby określić objętość praktycznie wszystkiego.

Kalkulatory objętości są przydatne w wielu rzeczywistych sytuacjach, od obliczania ilości betonu, który trzeba wylać, do określania powierzchni graniastosłupa prostokątnego. Innym przykładem jest wybór wielkości płytki na podłogę, ścianę lub budynek oraz ilości farby, którą należy nałożyć. Ręczne obliczanie objętości i powierzchni może być żmudne i czasochłonne. Użycie kalkulatora może pomóc rozwiązać te problemy szybko i łatwo.

Obliczenia

Aby obliczyć objętość budynku, musisz znać jego wymiary. Większość budynków ma trzy wymiary: szerokość, długość i wysokość. Obliczanie objętości polega na pomnożeniu tych trzech wymiarów przez tę samą liczbę. W zależności od kształtu budynku mogą być potrzebne dodatkowe obliczenia, takie jak objętość powietrza wewnątrz budynku. Zazwyczaj objętość powietrza oblicza się za pomocą obliczeń trójkąta lub graniastosłupa. W obliczeniach tych nie uwzględnia się objętości powietrza widocznych krokwi lub belek, ani instalacji ściennych. Zamiast tego materiały te traktowane są jako przestrzeń powietrzna.

Objętość można obliczyć kilkoma metodami, a zastosowana metoda zależy od rodzaju mierzonego obiektu. Najłatwiejszym sposobem znalezienia objętości prostych obiektów jest zmierzenie ich wymiarów fizycznych. Kule, graniastosłupy prostokątne i stożki są prostymi kształtami, a objętość melona spadziowego jest wystarczająco bliska formule kuli, aby użyć tego samego równania. Jeśli nie jesteś pewien, której formuły użyć, NASA ma kilka różnych równań dla różnych kształtów.

Inną metodą obliczania objętości budynku jest użycie metody powierzchni końcowej. W tej metodzie, prostokątna bryła jest mierzona pionowo od ziemi do góry. Do pomiaru wysokości można użyć taśmy mierniczej lub linijki. Korzystając z tego wzoru, można obliczyć objętość budynku, dzieląc długość przez szerokość. Oprócz objętości możesz również obliczyć wysokość bryły, korzystając ze wzoru: V = lwh.

Powierzchnia

Przy pomiarze powierzchni budynku musisz pamiętać, że nie zawsze jest to linia prosta, a w pomiarach może występować nachylenie. Obliczając powierzchnię budynku, za punkt wyjścia do pomiaru powinieneś przyjąć jego wymiary zewnętrzne. Do powierzchni całkowitej wlicza się również przestrzenie pomiędzy pionowymi elementami budynku (ściany, słupy, okna, dachy), a także konstrukcje i przegrody. Po odjęciu tych elementów, powierzchnia netto będzie mniejsza niż powierzchnia całkowita.

Powierzchnia budynku jest często mierzona w powierzchni netto, która odnosi się do powierzchni, która może być przypisana do pomieszczeń. W budynkach biurowych powierzchnia netto odnosi się do przestrzeni otwartej i użytkowej, w przeciwieństwie do powierzchni niezamieszkanych obszarów dodatkowych, takich jak korytarze, szyby windowe i obszary budowlane. Standardy pomiaru powierzchni netto są utrzymywane przez Building Owners and Managers Association, stowarzyszenie profesjonalistów z branży nieruchomości korporacyjnych w USA.

Podłoga brutto (GBA) to całkowita powierzchnia budynku. Obejmuje ona Footprint plus Rentable Mezzanine. Jednakże, Rentable Mezzanine musi być uwzględnione w Gross Building Area, jak również. Aby obliczyć powierzchnię brutto budynku, mierzona jest zewnętrzna powierzchnia wykończeniowa stałych ścian zewnętrznych budynku. Gross Floor Area obejmuje również wszystkie zamknięte podłogi, w tym przestrzeń konstrukcyjną. Jednak Gross Floor Area nie jest dobrym wskaźnikiem ogólnej wielkości budynku.

Powierzchnia

Powierzchnia budynku jest obliczeniem, które pokazuje, ile terenu jest pokryte przez strukturę. Aby określić powierzchnię budynku, należy obliczyć jego objętość, wysokość oraz współczynnik proporcji. Na przykład, powierzchnia pokoju o wymiarach 11×10 wynosi 8% jego powierzchni całkowitej. Podobnie w przypadku pokoju o wymiarach 16×24 jest to 4% jego powierzchni całkowitej. Powierzchnia boczna budynku może być jednak mniejsza niż jego powierzchnia całkowita.

Powierzchnię budynku oblicza się na podstawie powierzchni podłogi. Obejmuje ona przestrzeń nad krokwiami dachowymi i belkami stropowymi ostatniej kondygnacji. Ponadto poddasze musi mieć stałe schody i minimum pięć stóp wysokości nad głową. Po obliczeniu powierzchni, uczniowie mogą określić całkowitą powierzchnię dachu. To obliczenie jest bardzo przydatne do oszacowania wielkości budynku i pomoże im zaprojektować lepszy dom.

Stosunek powierzchni do objętości jest kluczowym czynnikiem w ocenie efektywności energetycznej budynku. Im większa powierzchnia, tym większe potencjalne zyski lub straty ciepła. Mały stosunek S/V oznacza minimalne zyski lub straty ciepła. Ponadto budynek o zwartych kształtach minimalizuje straty tkanin. Ten współczynnik ma wiele korzyści, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak z niego korzystać. Ten prosty wzór ułatwi Ci życie i pomoże zaprojektować budynek Twoich marzeń.

Stosunek powierzchni do objętości

Stosunek powierzchni do objętości budynku odnosi się do stosunku powierzchni budynku do jego całkowitej objętości. Generalnie, im większy jest budynek, tym wyższy będzie jego stosunek S/V. Im prostszy kształt budynku, tym niższy będzie jego współczynnik S/V. Prosty kształt geometryczny ma mniejszą powierzchnię w stosunku do swojej całkowitej objętości niż złożony, wielopiętrowy budynek. Szkice budynków mogą pomóc w ocenie stopnia zwartości.

W pierwszym wymiarze sześcian jest mniejszy od kuli, a ostrokątny szpic ma większą powierzchnię od kuli. Ta sama zasada dotyczy stosunku powierzchni budynku do jego objętości. Koncepcja ta ma zastosowanie przy projektowaniu i budowie budynków wszelkiego rodzaju. Stosunek SA:V budynku jest ważnym czynnikiem wpływającym na zyski i straty ciepła. Mały stosunek oznacza, że mniej ciepła będzie pochłaniane lub tracone.

Stosunek powierzchni do objętości budynku jest istotną częścią energooszczędnego projektowania budynków. Określa on ilość energii cieplnej, którą budynek straci na jednostkę powierzchni. Niski stosunek powierzchni do objętości pozwoli zaoszczędzić energię i obniżyć koszty budowy. Podobnie, wysoki stosunek S/V zmniejszy zużycie energii. Może również sprawić, że budynek będzie bardziej komfortowy. Dlatego ważne jest, aby obliczyć stosunek S/A/V budynku, zanim zaczniesz planować projekt.

Współczynnik powierzchni podłogi

Współczynnik powierzchni podłogi jest stosunkowo nowym narzędziem zagospodarowania przestrzennego, które wyraża relację pomiędzy kubaturą budynku a jego powierzchnią względem jednostki gruntu. Jednakże, w przeciwieństwie do tradycyjnych kontroli masowych, współczynniki powierzchni podłogi nie regulują umieszczania budynków. Regulacje dotyczące umiejscowienia będą nadal wykonywane przy użyciu dodatkowych urządzeń masowych. W niniejszym raporcie omówione zostaną zastosowania współczynników powierzchni podłogi i ich szczegóły. Pokaże również, dlaczego współczynniki powierzchni użytkowej są atrakcyjne dla planistów, architektów i budowniczych.

Aby obliczyć FAR, należy podzielić powierzchnię użytkową brutto przez powierzchnię terenu przeznaczonego pod zabudowę. Następnie należy pomnożyć te dwie liczby. Na przykład, jeśli budynek ma 200 stóp głębokości i 100 stóp frontu ulicy, miałby FAR 2,5. Ta sama zasada dotyczy powierzchni podłogi brutto (GFA). Pierwsza historia miałaby 50 stóp na 200 stóp, podczas gdy druga historia miałaby 50 stóp na 200 stóp.

W niektórych okolicznościach współczynniki powierzchni podłogi mogą zostać zwiększone. Na przykład w dzielnicy C-4, FAR dla domów mieszkalnych, które nie mają zamkniętego parkingu wynosi 3,5. Z zamkniętym parkingiem, FAR wzrasta do 1,0 lub 4,5. W tym przypadku FAR dla innych zastosowań wynosi 7,0 plus 2,0. Maksymalny współczynnik FAR dla stref niezamieszkanych wynosi 9,0. Wskaźnik powierzchni użytkowej nie jest ścisłą regulacją, o ile jest zgodny z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym.

Podobne tematy

Udostępnij

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *