Remont i budowa

Najnowsze informacje na temat budowania domów, altanek, garaży i innych tego typu budynków.

Główna

Zastosowanie wapna palonego w budowie domu – po co?

Zastosowanie wapna palonego w budowie domu – po co?

Jeśli planujesz budowę domu, być może zastanawiasz się, czym dokładnie jest wapno palone i jak można je wykorzystać w budownictwie. Tutaj zbadamy czym jest wapno palone, jakie ma właściwości i ile ma węglanów. Omówimy również normę UNE EN 459, która jest normą dla wapna budowlanego. Kiedy już poznasz podstawy, będziesz gotowy do wykorzystania wapna palonego przy budowie swojego wymarzonego domu.

Zastosowanie wapna palonego przy budowie domu

Wapno palone jest wykorzystywane do stabilizacji gruntów, ponieważ ma największe stężenie tlenku wapnia. Substancja ta może najszybciej wysychać i działa na składniki ilaste gleby, poprawiając właściwości inżynieryjne. Mintek Resources, który jest częścią Carmeuse Group, oferuje usługi związane z wapnem palonym, rekultywacją środowiska i stabilizacją gleby. Firma oferuje również usługi geolokalizacyjne. Mogą one pomóc w znalezieniu lokalizacji najbliższej kopalni lub kamieniołomu.

Zastosowanie wapna w budowie domu jest często konieczne, aby chronić drewno przed mikroorganizmami. Jest to ważny element całego procesu budowlanego, jednak aby osiągnąć pożądany efekt, musi być również stosowany na dużą skalę. Choć wapno trudno przechowywać w niepalnej formie, można je wykorzystać do mieszania innych substancji, takich jak popiół czy siarka. W wyjątkowych przypadkach dawka może wynosić nawet 200 g na metr kwadratowy.

Oprócz wykorzystania przy budowie domu, wapno palone ma wiele innych zastosowań. W budownictwie wykorzystuje się go do produkcji betonu żużlowego i farb. Stosuje się go również w sektorze przemysłowym do neutralizacji spalin i ścieków. Jest również stosowany w wielu produktach spożywczych jako emulgator (związek chemiczny, który wiąże olej z wodą).

Zastosowanie wapna palonego jest powszechne. Pierwotnie był używany w cemencie wapiennym, który natychmiast twardnieje po wchłonięciu dwutlenku węgla. Jednak wapno palone pochłania dużo wody, a ta wilgoć może powodować rozwój pleśni i bakterii w ścianach. Wapna palonego nie wolno używać w piecu, ponieważ uwalnia ono toksyczny bezwodnik węglowy. Używa się go również do specjalnych mieszanek budowlanych, takich jak murarstwo i budowa mostów.

Właściwości wapna palonego

Jednym z najtańszych materiałów w budownictwie jest wapno palone. Jest to biała, krystaliczna substancja występująca w skorupie ziemskiej. Węglan wapnia, znany również jako wapno palone, jest ważnym składnikiem muszli, zębów i kości. Jest również źródłem tlenku wapnia, używanego przez garncarzy do produkcji wyrobów ceramicznych. Wdychane wapno palone może powodować poważne podrażnienia, w tym bóle brzucha, perforację przegrody nosowej i wymioty.

Innym ważnym zastosowaniem wapna palonego jest ogrodnictwo. Oprócz zmniejszania podkwasoty, jest to nawóz potasowy. Ponadto popiół drzewny nie jest toksyczny dla roślin, ale musi być stosowany w wyższych proporcjach niż wapno palone. Niektórzy ogrodnicy błędnie zastępują wapno palone gipsem. Są to jednak dwie zupełnie różne substancje, a gips nie zmniejsza podkwasoty gleby ani nie aktywuje pożytecznych mikroorganizmów.

Innym zastosowaniem wapna palonego w budownictwie jest wiązanie z betonem. Jest ono rozpuszczalne w wodzie i tworzy cienką warstwę wapna gaszonego. Kiedy wapno jest połączone z wodą, staje się slaked i topi się, przekształcając go w formę bardziej dogodną dla roślin i ludzi. W rzeczywistości wapno palone jest bardzo ważnym składnikiem zaprawy i betonu. Jest również wykorzystywane w produkcji różnych części budynków.

Chociaż wapno palone jest uniwersalnym materiałem, który może być wykorzystywany w różnych projektach budowlanych, jest to materiał potencjalnie niebezpieczny. Jego wysokie stężenie tlenku wapnia tworzy najszybciej schnący roztwór. Wapno zmienia również mineralogię powierzchni gleby, poprawiając jej właściwości inżynieryjne. Mintek Resources, część Carmeuse Group, sprzedaje wapno palone, jak również środki do rekultywacji środowiska. Jej technologia śledzenia lokalizacji jest wygodna dla osób zaangażowanych w proces.

Zawartość węglanów w wapnie palonym

Zastosowanie cementu opiera się na fakcie, że reakcja pomiędzy wapnem a dwutlenkiem węgla w wodzie jest bardzo powolna. Z tego powodu nie wykorzystuje się w tym celu wolnego wapna używanego w budownictwie. Jednak obecność cementu w domu jest korzystna, ponieważ usuwany jest dwutlenek węgla, który wytwarza w procesie kalcynacji. Działanie to można nazwać sekwestracją węgla. Należy pamiętać, że cement jest materiałem bardzo plastycznym, więc łatwo łączy się z różnymi materiałami.

Możliwe jest zidentyfikowanie faz mineralnych w wapnie palonym poprzez poszukiwanie pierwiastka „węglanowego”. Pierwiastek węglanowy występuje w postaci hydratów. Substancja ta składa się ze związków na bazie zasad i może być łatwo rozproszona. Zawartość wapnia w wapnie palonym może wynosić nawet 3% w/w, natomiast zawartość węglanu glinu jest mniejsza niż 1% w/w.

Wapno hydratyzowane jest natomiast alternatywą dla wapna palonego. Nie wymaga ono powietrza do wspierania reakcji, a osadzane jest pod wodą. Jego zaletą jest to, że jest znacznie łatwiejsze do zastosowania, a produkt końcowy ma gładszą teksturę. Wapno nie jest jednak trwałym utrwaleniem struktury. Poza tym wapno może zmienić kształt budynku.

Stosowanie wapna palonego na bazie węglanów jest korzystne dla gleby. Poprawia podłoże drogi, grunt pod domem czy inne prace ziemne. Działa, ponieważ nawadnia glebę, czyniąc ją bardziej porowatą i rozpuszczalną. Pomaga również glebie zatrzymać wilgoć i poprawia jej pH. W rezultacie wapno palone poprawia właściwości minerałów ilastych w glebie.

Norma UNE EN 459 dla wapna budowlanego

Norma UNE EN 459 dla wapna budowlanego odnosi się do klasyfikacji wapna hydraulicznego zgodnie z jego składem chemicznym. Wapna w normie składają się zazwyczaj z krzemianów wapnia i glinianów wapnia. Wapno hydrauliczne to rodzaj materiału konglomeratowego, który zastyga z wodą. W niniejszej pracy badano wapno hydrauliczne typu NHL-5. Zostało ono sklasyfikowane zgodnie z normą UNE-EN 459-1:2010. W niniejszym artykule zostaną omówione różnice między nimi oraz sposoby ich wykorzystania w zastosowaniach budowlanych.

Norma UNE-EN 459-1:2010 określa właściwości wapna budowlanego, w tym skład chemiczny, cechy fizyczne oraz kryteria zgodności. Norma nie jest wymogiem prawnym, ale raczej odniesieniem dla szerokiej gamy materiałów budowlanych. Zaleca się, aby producenci i dostawcy materiałów budowlanych stosowali się do tej normy. Nie odnosi się ona jednak do patentów ani innych kwestii, które mogą wpłynąć na rynkowość produktów.

Norma UNI EN 459 dotycząca wyrobów z wapna budowlanego definiuje trzy rodzaje wapna hydraulicznego: naturalne, recepturowe i powietrzne. To pierwsze powstaje w wyniku kalcynacji arcillosas lub siliceas. Naturalne wapno hydrauliczne posiada właściwość kruchości zwaną frakcjonowaniem. Reaguje ono również z dwutlenkiem węgla w powietrzu, tworząc węglan wapnia. Proces ten poprawia urabialność i trwałość zapraw.

Hydratyzowane wapno budowlane, znane również jako kit wapienny, jest kluczowym składnikiem materiałów budowlanych. Norma PN-EN 459-1:2010 określa właściwości fizyczne wapna hydratyzowanego, a także zawartość powietrza w kitach wapiennych. Właściwości te są niezbędne przy wznoszeniu budynków. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o właściwościach tych materiałów, sprawdź UNE EN 459: The Construction Lime Standard

Koszty wapna palonego

Koszty wykorzystania wapna palonego przy budowie domu zależą od rodzaju zastosowanego materiału budowlanego. Zastosowanie wapna hydraulicznego jest najczęściej wykorzystywane przy budowie domów, ale wapno palone można znaleźć również w wielu innych materiałach budowlanych. Jest to produkt naturalny, który tradycyjnie pozyskiwany był z popiołu wulkanicznego w Pozzuoli we Włoszech lub z pyłu wypalanej cegły glinianej. W XIX wieku jednak prawie wyeliminowano stosowanie wapna hydraulicznego i od tego czasu w nowoczesnym budownictwie zostało ono zastąpione przez cement.

Wapno jest produktem naturalnym – wapień, który jest wykorzystywany w budownictwie, ma bardzo wysoką zawartość wapnia. Zawiera jednak również krzemionkę, a te dwie substancje nie mieszają się dobrze. Produktem końcowym jest cement znany jako cement portlandzki. Ten cement jest popularną alternatywą dla wapna palonego w budowie domu, ponieważ ma wysoki stopień czystości.

Proces wytwarzania wapna palonego jest stosunkowo niedrogi, zwłaszcza jeśli cement używany w budownictwie ma ponad trzy lata. Kit wapienny jest mieszaniną jednej części wapna palonego i trzech części ostrego piasku. Należy go nakładać za pomocą kielni i słabego zacieru wapiennego. Podczas nakładania tynku zewnętrznego należy nosić gumowe rękawice. Związek ten jest doskonałym sposobem na dodanie dekoracyjnego i trwałego wykończenia do domu.

W porównaniu z wapnem hydratyzowanym, wapno palone jest bardziej skoncentrowane, z dwudziestoma do dwudziestu procent więcej „dostępnego” tlenku wapna. Oznacza to, że nawet 3% wapna palonego jest równoważne z około 4% wapna hydratyzowanego, w zależności od warunków. Oprócz tego wapno palone może być również wykorzystywane do osuszania mokrej ziemi. Oznacza to, że sezon budowlany zostaje wydłużony, ponieważ wapno palone i woda reagują ze sobą egzotermicznie, co sprawia, że jest to lepszy wybór dla suchych warunków.

Podobne tematy

Udostępnij

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *