Remont i budowa

Najnowsze informacje na temat budowania domów, altanek, garaży i innych tego typu budynków.

Główna

Charakterystyka badań ultradźwiękowych

Charakterystyka badań ultradźwiękowych

UT czyli badania ultradźwiękowe

Badania ultradźwiękowe są jedną z najczęściej stosowanych technik badań objętościowych. Oznacza to, że stosując je, możliwe jest wykrycie wad w całej objętości konkretnego materiału, nie naruszając jego struktury. Możliwe jest to dzięki zjawisku rozchodzenia się fali ultradźwiękowej, które zostają wprowadzane za pomocą specjalnej głowicy do badanego przedmiotu. UT bazuje na obserwacji zarejestrowanych impulsów, które są pobierane z nieciągłości materiałowych, odbić od dna badanego obiektu oraz z granic ośrodków o zróżnicowanej prędkości rozchodzenia się fal. Jednak to nie wszystko, co można uzyskać dzięki badaniom ultradźwiękowym. Ich zadaniem jest również analiza informacji w wielkości napotkanej wady oraz sprawdzenie natężenia zmiany kierunku i czasu przejścia wysłanej w głąb jakiegoś obiektu fali, co profesjonalnie nazywane jest techniką TOF.

Wszystkie przeprowadzane na podstawie fali ultradźwiękowych badania są różnorodne i mogą analizować rozmaite własności. W zależności od zastosowanych podczas badania fal UT, można wykryć wady wewnętrzne materiału oraz nieciągłości powierzchni i podpowierzchni. Badania te można przeprowadzić na różny sposób: ręcznie, półautomatycznie oraz  w pełni automatycznie. Ta ostatnia metoda najczęściej sprawdza się w trakcie kontroli jakości na taśmach w zakładach produkcyjnych.

Gdzie stosuje się badania z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych?

Badania ultradźwiękowe są szeroko stosowaną metodą w wielu dziedzinach, jednak to w przemyśle energetycznym, metalurgicznym, lotniczym, kolejowym  oraz w branżach opartych na spawalnictwie są najbardziej rozpowszechnione. Wykorzystuje się je na różne sposoby, najczęściej podczas procesu produkcji, przy odbiorze towarów, końcowej kontroli lub okresowym sprawozdaniu. Zastosowanie badań ultradźwiękowych jest popularną metodą, nie tylko dlatego, że zapewnia kompleksową analizę badawczą, ale jest też stosunkowo tanie, zwłaszcza w porównaniu do innych badań opartych na tak zwanej metodzie nieniszczącej.

Dodatkowo UT prowadzi dokładną rejestrację wyników badań w postaci zobrazowań A-Scan, B-Scan oraz C-Scan stosując przy tym najnowocześniejsze techniki ultradźwiękowe. Wykorzystywane są przy nich głowice wieloprzetwornikowe oparte na systemie Phased Array lub metodzie wykorzystującej zjawisko dyfrakcji fali. Badania ultradźwiękowe są również bardzo często przeprowadzane na zmianę z badaniami radigraficznymi. Wykorzystuje się je przy analizie obiektów ze stali austenicznych, ferrytycznych, a także miedzi, aluminium, magnezu, ołowiu, niklu, stopów miedzi oraz gdy chce się zbadać produkty takie jak: blachy, pręty, odlewy i spoiny.

Zalety i wady badań ultradźwiękowych

Badania ultradźwiękowe stały się bardzo popularną i powszechnie stosowaną metoda przy pracy z różnego rodzaju materiałami w przemyśle. Badania te posiadają liczne zalety, ale i kilka trudności wynikających z samego procesu ich przeprowadzania. do najważniejszych zalet należą: szybka analiza badanego obiektu, bezpośrednie wyniki, metoda badań nieniszczących, precyzyjne wykrywanie wad zewnętrznych i wewnętrznych oraz możliwość badania masywnych przedmiotów. Do wad natomiast należą trudności w badaniu obiektów o problematycznej powierzchni, charakteryzującej się chropowatością i nieregularnością w kształcie.Podobne tematy

Udostępnij

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *